instytut muzyki i tańca
Towarzystwo Wspierania Edukacji Muzycznej

Towarzystwo Wspierania Edukacji Muzycznej

stowarzyszenie

Ul. Wandy Rutkiewicz 2,
02-956 Warszawa
biuro@twem.pl

www.twem.pl

Towarzystwo mające na celu wspierać kształcenie muzyczne w szkołach niepaństwowych (szkoły prywatne, niepubliczne, domy kultury, etc), upowszechniać je i podnosić jego jakość.

działania

I Regionalny Konkurs Pianistyczny

konkurs
więcej