instytut muzyki i tańca
Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki

Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki

NGO

al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin
887 791 337
s.n.muzyki@gmail.com

www.snmuzyki.pl

Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki powstało w Lublinie w 2009 roku jako odpowiedź na głosy płynące ze środowiska nauczycielskiego. Muzycy potrzebowali organizacji, która służyłaby im pomocą w codziennej pracy oraz miejsca, gdzie mogliby wymieniać między sobą doświadczenia zawodowe. Początkowo Stowarzyszenie miało charakter lokalny i zrzeszało głównie nauczycieli muzyki z terenu województwa lubelskiego. Z czasem jednak, dzięki aktywności jego członków zyskało zasięg ogólnopolski i obecnie zrzesza ponad 200 osób. Są to nie tylko nauczyciele muzyki wszystkich szczebli edukacyjnych, ale także animatorzy, edukatorzy muzyczni oraz osoby w różny sposób związane z powszechną edukacją muzyczną. W ubiegłym roku honorowe członkostwo Stowarzyszenia przyjęły Panie prof. Maria Przychodzińska oraz prof. Zofia Konaszkiewicz, osoby zasłużone dla rozwoju polskiej edukacji muzycznej.

Od momentu powstania staramy się nawiązywać współpracę z instytucjami wspierającymi upowszechnianie muzyki i edukację muzyczną oraz aktywnie uczestniczyć w podejmowanych przez nie przedsięwzięciach. Naszymi stałymi partnerami są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Instytut Muzyki i Tańca, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Fundacja „Muzyka Jest dla Wszystkich”. Z roku na rok grono współpracujących instytucji powiększa się, a liczba inicjatyw promujących powszechną edukację muzyczną stale rośnie.

Do zadań Stowarzyszenia należy zarówno wspieranie nauczycieli muzyki, jak i upowszechnianie muzyki wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Robimy to poprzez ułatwianie nauczycielom dostępu do wiedzy przez warsztaty, a także możliwość wymiany doświadczeń. Co roku organizujemy dla nich Ogólnopolską Konferencję Metodyczną Nauczycieli Muzyki. Oprócz tego wspieramy działalność innych instytucji współorganizując konkursy dla uczniów i nauczycieli, rozpowszechniamy informacje o akcjach kulturalnych, konkursach i festiwalach.

Możliwe pola naszych działań nie kończą się jednak w tym miejscu. W miarę rozwoju docieramy coraz dalej i obejmujemy naszym działaniem coraz większą liczbę osób głosząc hasło, że w każdym z nas jest muzyka, a my wraz z nauczycielami pomagamy ją wydobyć i zrozumieć.