instytut muzyki i tańca
JM Poland

JM Poland

Stowarzyszenie

Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland
ul. Ostrobramska 82/215
04-163 Warszawa
jmpoland@jmpoland.pl

www.jmpoland.pl

Jeunesses Musicales to największa międzynarodowa organizacja zajmująca się rozwojem
młodych ludzi poprzez muzykę. Od 1945 roku naszym głównym celem jest edukacja i promocja
młodych artystów. Nasze placówki w niemal 80 krajach świata oraz szereg projektów i działań
skupiających co roku ok. 5 mln odbiorców na całym świecie, umożliwiają polskiej młodzieży
uczestnictwo w projektach artystycznych na najwyższym światowym poziomie i zasięgu
międzynarodowym.

działania
Lutoslawski Youth Orchestra

Lutoslawski Youth Orchestra

Warsztaty / Koncerty
więcej