instytut muzyki i tańca
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

fundacja

ul. Flory 1 m 8, 00-586 Wasrszawa
(22)881 15 80
frd@frd.org.pl

www.frd.org.pl

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 2003 roku. Dążymy do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia. Filmik o naszych działanich: https://www.youtube.com/watch?v=s3snS81dg3w.

Chcemy stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności.

Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Chcemy przyczynić się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej.

Działamy we współpracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, ostatnio również z Forum Muzyki Tradycyjnej, samorządami i instytucjami pomagającymi dzieciom. Upowszechniamy nowoczesne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne.