instytut muzyki i tańca
Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego

Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego

Fundacja

Oddział w Warszawie
ul. Płochocińska 107 U
03-044 Warszawa
+48 606 332 719
fundacja@noskowski.org

noskowski.org

Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego jest organizacją pozarządową, powołaną w grudniu 2010 roku przez muzyków – Bogumiłę i Janusza Wawrowskich, w celu wspierania i popularyzowania szeroko pojętej kultury i sztuki.
Fundacja od początku swojej działalności koncentruje się na propagowaniu kultury „wysokiej” wśród dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi koncerty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, wspiera i pomaga w rozwoju kariery młodzieży uzdolnionej muzycznie, organizuje Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyczne Przestrzenie" oraz Międzynarodowe Kursy Muzyczne.