instytut muzyki i tańca
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

samorządowa instytucja kultury

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
61 6464470
sekretariat@csdpoznan.pl

www.csdpoznan.pl

Celem działalności Centrum jest inspirowanie twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych, wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia oraz kreowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, we współdziałaniu z instytucjami kultury, instytucjami oświaty oraz artystami, edukatorami i menadżerami sztuki. Prowadzimy działania artystyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży; wspieramy profesjonalną twórczość dla najmłodszych; promujemy sztukę współczesną i ambitną, odpowiedzialnie poruszającą problemy młodych odbiorców. Dziecko to dla nas partner w odbywającej się poprzez sztukę rozmowie o sprawach ważnych. Sztuka dla dzieci to także mądra zabawa i rozrywka. Do sztuki przybliża własna twórczość, najlepiej, gdy wspierana przez współdziałającego z najmłodszym artystę. Nasza siedziba mieści się pod samym dachem poznańskiego Zamku. To tutaj, w kilku pokojach, powstają koncepcje wielkich imprez artystycznych: Biennale Sztuki dla Dziecka czy Międzynarodowego Festiwalu Młodego Widza Ale Kino!, to tutaj wymyślamy projekty twórcze, w których biorą udział co roku tysiące poznańskich dzieci i młodych ludzi. Od września 2013 roku zapraszamy do nowego Ośrodka Edukacji Teatralnej SCENY WSPÓLNEJ, którego jesteśmy współgospodarzami wraz z „Łejerami”, na spektakle, koncerty, wystawy, które dotąd rozproszone były w różnych miejscach Poznania.

działania

Muzyczny Katalog Multimedialny

strona internetowa
więcej

Muzyka i zabawa

koncerty muzyki współczesnej dla dzieci
więcej