instytut muzyki i tańca

mapa animacji muzycznej

Na mapie zjawiają się
miejscowości, w których
działają animatorzy.
Kliknięcie miasta
spowoduje wyświetlenie
instytucji w nim
działających.

Zachęcamy do współtworzenia mapy!

dołącz do nas