instytut muzyki i tańca

Forum Animacji Muzycznej

Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa 
imit@imit.org.pl