instytut muzyki i tańca

program Forum

— 06.05.2014

Otwarcie Forum
11.00-11.10
Andrzej Kosowski,
Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
11.10-11.20
Wiktor Jędrzejec,
Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

11.20-12.30
wystąpienia zaproszonych gości
moderator: Viola Łabanow

Idea i współczesna wartość animacji kulturalnej/artystycznej
Barbara Jedlewska, UMCS
Znaczenie refleksji i emocji w działaniach animatora muzycznego
Zofia Bernatowicz, UMCS
Animator - kto to taki?
Marta Białek-Graczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Społeczna strona muzyki
Agnieszka Strzemińska, Instytut Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

12.30-13.00
dyskusja

13.00-14.00
przerwa

14.00-16.00
panel dyskusyjny
Liderzy animacji muzycznej w Polsce. Doświadczenia, dobre praktyki, nowe obszary dla działalności twórczej
5-minutowe wystąpienia na temat własnych działań, postulaty
moderator: Andrzej Białkowski

16.00-16.15
przerwa

16.15-17.30
ciąg dalszy panelu dyskusyjnego
Liderzy animacji muzycznej w Polsce. Doświadczenia, dobre praktyki, nowe obszary dla działalności twórczej
moderator: Viola Łabanow

17.30
podsumowanie Forum
moderator: Andrzej Białkowski