instytut muzyki i tańca

film 1:
otwarcie + wystąpienia

— 05.05.2014Otwarcie Forum
– Andrzej Kosowski

Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
– Wiktor Jędrzejec
Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

wystąpienia zaproszonych gości:

Idea i współczesna wartość animacji kulturalnej/artystycznej
Barbara Jedlewska, UMCS

Znaczenie refleksji i emocji w działaniach animatora muzycznego
– Zofia Bernatowicz, UMCS

Animator – kto to taki?
Marta Białek-Graczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Społeczna strona muzyki
Agnieszka Strzemińska, Instytut Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

moderator: Viola Łabanow