instytut muzyki i tańca

cele Forum

— 06.05.2014

W poszukiwaniu nowego kształtu i nowego miejsca dla powszechnej edukacji muzycznej w Polsce zamierzamy podjąć ważny i rzadko omawiany temat animacji w dziedzinie muzyki. Chcemy narysować mapę polskiej animacji i edukacji muzycznej w regionach, ponieważ uważamy, że jest to niezwykle pilne, ważne i fascynujące wyzwanie.

W licznych ostatnio debatach na temat edukacji kulturalnej niewiele mówi się o edukacji artystycznej, a zwłaszcza o edukacji muzycznej, której obraz na dodatek często przedstawiany jest w krzywym zwierciadle. Potrzebna jest nam dziś wiedza o tym jak animatorzy i pedagodzy muzyki, postrzegają nurt przemian zachodzących w obszarze edukacji kulturalnej, jakie widzą w tym kontekście perspektywy rozwoju animacji i edukacji muzycznej.

Interesują nas programy i ludzie, którzy je realizują na poziomie lokalnym. Szczególną wagę przykładamy do działań o wymiarze regionalnym, zorganizowanych na zasadzie sieci animacyjnej. Chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, kim jest lider animacji muzycznej w Polsce oraz czy istnieje środowisko animatorów w obszarze edukacji muzycznej.