instytut muzyki i tańca

Paneliści Forum Animacji Muzycznej 2014

— 08.05.2014

Anna Janosz
Jest profesorem tytularnym sztuk muzycznych, zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Instytucie Edukacji Muzycznej w Bydgoszczy; prowadzi klasę dyrygentury, wykłada pedagogikę, animację kultury, promocję i marketing dóbr kultury, zarządzanie instytucjami kultury, seminarium licencjackie, magisterskie i doktoranckie, kieruje Katedrą Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej.

W 1982 roku ukończyła studia na kierunku wychowanie muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Warsztat dyrygencki i wokalny doskonaliła na podyplomowych studiach mistrzowskich w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - w zakresie dyrygentury chóralnej pod kierunkiem prof. J. Zabłockiego (1988 - 1990) i w zakresie emisji głosu pod kierunkiem prof. J. Gałęzkiej-Tritt (1990 - 1992). Uczestniczyła w sympozjach prowadzonych przez takich chórmistrzów jak Eric Ericsson (Szwecja) czy Uwe Gronostay (Niemcy). Odbyła studia doktoranckie u prof. Eugeniusza Rogalskiego i w 1998 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W 1999 roku w Akademii Muzycznej w Warszawie uzyskała kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny artystycznej - prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, a w roku 2003 w Akademii Muzycznej w Poznaniu uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych.

Ma na koncie wiele koncertów muzyki a cappella i dzieł kantatowo-oratoryjnych, które przygotowała i prowadziła zza pulpitu dyrygenckiego. Do najważniejszych zalicza kompozycje Mozarta, Beethovena, Haydna, Szuberta, Moniuszki, Orffa, Ruttera, Vivaldiego, Purcella, Pergolesiego, Bacha. Jest autorem książki „Motywy uczestnictwa w amatorskim zespole chóralnym” i współautorem około 20 prac zbiorowych i kilkudziesięciu artykułów z zakresu pedagogiki muzyki, animacji kultury oraz historii amatorskiego ruchu chóralnego i procesów w nim zachodzących. Organizuje i uczestniczy w sesjach naukowych. Od marca 2003 pełni również funkcję dyrektora Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Jest wiceprezesem Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury i przewodniczącą rady redakcyjnej Kalendarza Grudziądzkiego.

Odznaczona i nagrodzona m. in.: trzykrotnie Nagrodą Prezydenta Grudziądza (1992, 1997, 1998), trzykrotnie Nagrodą Wojewody Toruńskiego (1992, 1994, 1996), dwukrotnie Nagrodą Marszałka (2007, 2011), dwukrotnie nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (2004, 20011), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Złotym Krzyżem Zasługi (2011), Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" (2003), Złotą Odznaką PZChiO (2003), Gloria Artis (2012).


Katarzyna Konciak
Absolwentka Animacji społeczno-kulturalnej na Wydziałach Pedagogicznych Uniwersytetu  Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także Wokalistyki Estradowej  w Studium Akademii Muzycznej w Katowicach. Animatorka kultury, wokalistka. Koordynatorka działań edukacyjnych z zakresu edukacji muzycznej w Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, m.in. wieloletniego programu edukacyjnego Akcja Labirynt. Koordynatorka ogólnopolskiej sieci Liderów Animacji Muzycznej Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki.


Paweł Kos-Nowicki
Od 2000 r. jest szefem Nowej Orkiestry Kameralnej. Pomysłodawca programu Filharmonia Przedszkolaka.
Dyrygent, interpretator muzyki oratoryjnej oraz dzieł klasycznych, animator kultury. Od 2003 r. wraz z Nową Orkiestrą Kameralną prowadzi koncerty przeznaczone dla najmłodszych odbiorców. Jest wykładowcą Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Zamościu. Laureat III Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku, stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Współpracował m. in. z orkiestrą Akademii Muzycznej w Warszawie. W 2010 roku z jego inicjatywy rozpoczął działalność zespół Warsaw Camerata.


Anna Michalak-Pawłowska
Pełnomocnik Prezydent Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, twórca Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia”, Fundacji Wychowanie w Kulturze i XIV Społecznego Liceum o profilu artystycznym. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie i Wydziału Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 1985 założyła amatorski teatr muzyczny „Pantera”. Od 1988r. realizuje międzynarodowe projekty, jest członkiem European Network of Cultural Centres Autorka programów radiowych i telewizyjnych promujących dziecięcą i młodzieżową twórczość. Twórca Festiwalu „Dziecięca Stolica” prezentującego warszawskie domy kultury. Realizuje warsztaty teatralne w lokalnych społecznościach, prowadzi warsztaty z zarządzania kulturą. W latach 2009-2010 ekspert Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Teatralnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,a wcześniej Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Kultury m.st Warszawy Jest członkiem rady nadzorczej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.


Jerzy Moszkowicz

Z wykształcenia teatrolog, w 1978 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1976 założył grupę teatralną Jan, czynnie działającą na polskiej scenie teatrów studenckich i alternatywnych. Realizował również liczne widowiska plenerowe i warsztaty teatralne, w tym na festiwalach kultury studenckiej FAMA. W latach 1970-1981 był kierownikiem programowym Ośrodka Teatralnego Maski w Poznaniu. Od 1984 roku do 1991 roku pełnił funkcję kierownika Studenckiego Centrum Kultury Eskulap w Poznaniu.
Od 1991 roku dyrektor Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży (obecnie Centrum Sztuki Dziecka) w Poznaniu. Zadaniem tej unikalnej placówki kulturalnej jest inspirowanie, podejmowanie i upowszechnianie wartościowych działań artystycznych, kierowanych do młodego odbiorcy, a także promocja nowych metod edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. W latach 1996-2002 prezydent Międzynarodowego Centrum Filmów dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ. W latach 2002-2009 członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci ECFA. W latach 2002-2007 członek Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej za Twórczość dla Dzieci i Młodzieży. Od roku 2007 ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Juror wielu międzynarodowych festiwali filmów dla dzieci i młodzieży. Reżyser spektakli teatralnych oraz programów telewizyjnych dla młodych widzów.


Katarzyna Paterek
Zajmuje się projektem "Mały Kolberg" realizowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy z Forum Muzyki Tradycyjnej. Animatorka działań z dziećmi i młodzieżą prowadzonych z elementami śpiewu, muzyki, m.in. w Klubie Młodzieżowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy, w Pracowni "Półpiętro", w przedszkolach, żłobkach. Śpiewa amatorsko w otwartej grupie Rozśpiewania Warszawskie wykonującej tradycyjne pieśni polskie, białoruskie, ukraińskie i inne.


Tomasz Piotrowski
Muzykolog, nauczyciel muzyki, animator, autor projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Programie 2 Polskiego Radia (2003-11), w Narodowym Instytucie Audiowizualnym był redaktorem serwisu „Muzykoteka Szkolna” (2011-12), współpracował z Fundacją Polskiej Rady Muzycznej przy organizacji Konkursu im. Witolda Lutosławskiego dla dzieci i młodzieży oraz Festiwalu Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum” (2008-12), pełnił funkcję sekretarza Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w 100-lecie Urodzin Witolda Lutosławskiego organizowanego przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego oraz Związek Kompozytorów Polskich, dla Domu Spotkań z Historią prowadził spacery śladami Ignacego Jana Paderewskiego oraz Witolda Lutosławskiego. Obecnie uczy w Szkole Podstawowej nr 353 w Warszawie, gdzie pełni funkcje Koordynatora Edukacji Kulturalnej oraz Lidera Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych, współpracuje z Instytutem Muzyki i Tańca oraz prowadzi badania nad twórczością Tomasza Sikorskiego.


Wojciech Walczak
Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Muzyk, aranżer i trener. Od 2012 roku prezes Jeunesses Musicales Polska, od 2013 roku członek zarządu Polskiej Rady Muzycznej. Współpracuje z Guildhall School of Music and Drama oraz Philharmonia Orchestra. Współzałożyciel grupy kreatywnej Brothers in Arts. Specjalizuje się w edukacji kulturalnej, edukacji artystycznej i programach audience developement


Witold Roy Zalewski
Śpiewak, multiinstrumentalista i animator kultury. Gra m.in. na harmonii trzyrzędowej, akordeonie, gitarze i bębnach. Poznaje i wykonuje tradycyjne pieśni z różnych regionów Polski i Europy wschodniej oraz instrumentalną muzykę ludową. Laureat II nagrody na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w kategorii folklor rekonstruowany. Przez rok uczył się muzyki klasycznej południowych Indii u prof. Leeli Omchery w New Delhi. Obecnie z Katarzyną Wińską tworzy Duet Daorientacja. Jest zaangażowany w realizację festiwali i wydarzeń kulturalnych takich jak: Dom Tańca Poznań. Klub Festiwalowy Tyndyrydny w Kazimierzu Dolnym, Tabor Lirnicki, Festiwal Ethnoport. Organizował i koordynował projekty społecznościowe finansowane z funduszy UE oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest wiceprezesem Forum Muzyki Tradycyjnej. Zajmuje się także fotografią, grafiką, webdesignem, filmem i realizacją dźwięku. Współpracował m. in. z PWSFTViT w Łodzi, Szkołą Andrzeja Wajdy w Warszawie, oraz telewizją TVN. Realizuje dokumentację festiwali oraz krótkie formy filmowe. Prowadzi także wirtualne wydawnictwo muzyczne TradiRadi, które publikuje nagrania muzyki tradycyjnej.