instytut muzyki i tańca

Materiały po Forum

— 14.05.2014

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat projektu Mały Kolberg, który podczas obrad Forum Animacji Muzycznej omawiali jego organizatorzy - Katarzyna Paterek z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Witold Roy Zalewski z Forum Muzyki Tradycyjnej. Prezentacja znajduje się tutaj.

Więcej informacji o projekcie Mały Kolberg na stronach Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Forum Muzyki Tradycyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją i podsumowaniem wystąpienia Wojciecha Walczaka, Prezesa Zarządu Jeunesses Musicales Poland, który podczas obrad Forum reprezentował Polską Radę Muzyczną.

Jerzy Moszkowicz, dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu przedstawił działalność muzyczną instytucji, którą kieruje. Treść jego wystąpienia znajduje się tutaj. Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentującego działania Centrum.

Kompetencje nauczyciela w kontekście animowania uczniów i społeczności lokalnej to tytuł wystąpienia prof. Anny Janosz z Katedry Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia i przygotowaną przezentacją.

Katarzyna Konciak ze Stowarzyszenia Nauczycieli muzyki przedstawiła prezentację na temat projektu Liderzy Animacji Muzycznej.

Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za aktywny udział w Forum Animacji Muzycznej!